Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door ons ontstaat er een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om podotherapie Bas Bartels te vergoeden voor geleverde diensten.

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen.
 • Bij facturering op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.
 • U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekering.
 • Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.
 • U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met vervolgonderzoek, het vervaardigen van podotherapeutische zolen, orthesen of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 • Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en zullen wij ons uiterste best doen tot een oplossing te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van een therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
 • Aanpassingen (inclusief bijhorende consulten) van zolen of orthesen binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Heeft u een klacht over hoe wij u hebben behandeld. Dan is dit erg vervelend en willen we dit graag samen oplossen. Meld u klacht zo snel mogelijk via een e-mail naar info@podotherapiebasbartels.nl of neem contact op met ons telefoonnummer 06-18662028. Een gesprek met de desbetreffende zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing. Mocht u liever direct contact op willen nemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dan u kunt uw klachten indienen bij het klachtenloket Paramedici(KL)